Vendimet e Bordit të BQK-së më 4 dhe 28 korrik 2011

08/08/2011


 Vendimet e Bordit të Bankës Qendrore, nga mbledhja e mbajtur më 4 korrik  2011:
 
 -    Pasqyrat financiare për tremujorin e parë 2011 dhe realizimi i buxhetit.

Vendimet e Bordit të Bankës Qendrore  nga mbledhja e mbajtur më 28 korrik  2011:

-  Pasqyrat financiare për tremujorin e dytë 2011 dhe realizimi i buxhetit .