Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 janar 2014

30/01/2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetë të mbajtur më 30 janar 2014, mori vendim si në vijim:
 
• Bordi miratoi emërimin e Shefit të Auditimit të Brendshëm