Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 qershor 2012

02/07/2012

 

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 qershor 2012 

 

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetegjashtë të mbajtur më 28 qershor 2012, mori vendimet si në vijim:

 

•         Bordi miratoi revidimin e buxhetit të shpenzimeve kapitale për vitin 2012 

•         Bordi miratoi Rregulloren për pagesat ndërkombëtare

•         Bordi miratoi Raportin vjetor të Shefit të Auditimit të brendshëm të BQK-së për vitin 2011