Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 gusht 2012

28/08/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetetetë të mbajtur më 28 gusht 2012, mori vendimet si në vijim:
 
•         Bordi miratoi Emërimin e Panelit për zbatimin e procesit për emërimin e një anëtari jo-ekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore
•         Bordi miratoi rialokimin e buxhetit të projekteve kapitale