Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 korrik 2013

25/07/2013

 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetetretë të mbajtur   më 25 korrik 2013, mori vendimet si në vijim:
 
 
•         Zgjodhi z. Mejdi Bektashin për Kryetar të Bordit të Bankës Qendrore
•         Miratoi  Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e dytë të vitit 2013