Vendimet e Bordit të BQK-së më 05 Prill 2012

05/04/2012

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetetretë të mbajtur më 5 prill 2012, mori vendimet si në vijim:

 

·         Bordi miratoi Rregulloren për Regjistrin e poseduesve të Llogarive bankare

·         Bordi miratoi Rregulloren për Standardet e Raportimit dhe të Mbikëqyrjes së Byrosë Kosovare të Sigurimeve