Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016

09/03/2016

Takim nr. 06/2016, 9 mars 2016

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016:

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Agjentëve në Sigurime “FERSIG” sh.p.k.