Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 mars 2016

18/04/2016

Takim Nr. 07/2016,  30 mars 2016
 
1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë  Brokerimit “Net Broking House” L.L.C.
2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të këmbimit valutor për IFJB “Capital”.
3. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë Brokerimit “IFIS Broker Kosova” Sh.p.k