Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 27 gusht 2014

03/09/2014

Takim nr. 17/2014, 27 gusht 2014

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Zyrës për Këmbimin e Valutave “Afrimi S” si Institucion Financiar Jobankar.