Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 shtator 2014

23/10/2014

Takim nr. 19/2014, 22 shtator 2014

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën paraprake për “Fundway Insurance” J.S.C si kompani e sigurimeve.