Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 13 gusht 2015

13/08/2015

Takim nr. 16/2015,  13 gusht 2015

1.  1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Agjentëve në Sigurime “L.I.F.E Kosova” Sh.p.k. në Prishtinë.