Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 8 tetor 2018

08/10/2018

Takim nr. 19/2018, 8 tetor 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Naimi” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar për kryerjen e veprimtarisë së këmbimit të valutave.