Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 29 korrik 2016

02/08/2016

Takimit nr. 18/2016, 29 korrik 2016

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e N.T.SH “Eurokoha Reissen” si ndërmjetësues i sigurimeve për produktin “Sigurimi i shëndetit në udhëtim”.