Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 21 nëntor 2018

21/11/2018

Takim nr. 22/2018, 21 nëntor 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së trajtuesit të dëmeve “Auto Gutachten”.