Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 qershor 2016

02/08/2016

Takim nr. 14/2016, 

1. Bordi Ekzekutiv ka revokuar licencën e ndërmjetësuesit në sigurime “ANSSIA”.

2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve “Croatia Sigurimi” Sh.A., në “Dukagjini” Sh.A.