Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 më nëntor 2015

16/11/2015

Takim nr. 23/2015, 16 nëntor 2015
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 16 nëntor 2015
1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të KS “Dardania” Sh.A dhe atë nga “Dardania” Sh.A në “EUROSIG” Sh.A.