Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 7 gusht 2013

07/08/2013

Takim nr. 15/2013, 7 gusht 2013

1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar licencimin e “Raiffeisen Insurance Broker” Sh.p.k.