Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 6 nëntor 2012

06/11/2012

 Takim nr. 28/2012, 6 nëntor 2012

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 6 nëntor 2012
1. Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 6 nëntor 2012 mori vendim:
• për miratimin paraprak të licencës për degën e bankës “Turkie Is Bankasi A.S.”