Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 5 qershor 2014

05/06/2014

Takim nr. 12/2014, 5 qershor 2014

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën paraprake për themelimin e degës së bankës së huaj “T.C ZIRAAT Bankasi A.S”.

2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Zyrës për Këmbim të Valutave N.T.SH. “Lluk - I” si Institucion Financiar Jobankar.

3. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Zyrës për Këmbim të Valutave “Euro Toti” SH.P.K si Institucion Financiar Jobankar.