Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shtator 2012

04/09/2012

 Takim nr. 22/2012,  4 shtator 2012

1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 shtator 2012 mori vendim:

•    për aprovim të kërkesës së “DMTH” sh.p.k për shtim të aktivitetit të shërbimit të pagesave.