Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 gusht 2011

04/08/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 gusht 2011 mori vendim për aprovimin e  regjistrimit të “Timi Invest” si Institucion Mikrofinanciar.

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 gusht 2011 mori vendim për aprovimin e  regjistrimit të “Agro Invest” si Institucion Mikrofinanciar.