Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 qershor 2011

30/06/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 qershor 2011 mori vendim për miratimin e Licencës përfundimtare ( finale)  për “GRAWE Kosova”  Kompani e Sigurimit  të  Jetës.

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 qershor 2011 mori vendim për regjistrimin e Zyrës për Këmbim të  Valutave “ Ismeti”.