Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 maj 2012

28/05/2012

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 maj 2012

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 maj 2012 mori vendim :

• për tërheqjen e regjistrimit të IMF “Agro Invest”