Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 27 gusht 2012

27/08/2012

Takim Nr. 21/2012,  27 gusht 2012

1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 gusht 2012 mori vendim:

•    për aprovimin e kërkesës së KS “ Sigal Uniqa Group Austria” Sh.a dega  Kosovë për tu shndërruar  në shoqëri të pavarur “Sigal Uniqa Group Austria” Sh.a Kosovë.
•    për tërheqjen e regjistrimit të “Fundway Mortgages LLC” si institucion Financiar Jobankar.