Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 korrik 2013

24/07/2013

Takim nr. 14/2013, 24 korrik 2013

1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar regjistrimin  e “E-Leka” për zyrë të këmbimit të valutave.