Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 23 dhjetor 2013

23/12/2013

Takimi nr. 25/2013, 23 dhjetor 2013

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar dhënien e licencës për “Inter Expertise” si Rregullues i Dëmeve.