Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 korrik 2014

22/07/2014

Takim nr. 15/2014, 22 korrik 2014
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 korrik 2014

1.    Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e “Shield Brokers” Sh.a. për Ndërmjetësues të Sigurimeve.