Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 qershor 2013

20/06/2013

 Takim nr. 12/2013, 20 qershor 2013

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 qershor 2013

1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar regjistrimin e  “Euro Buli” për zyrë të këmbimit të valutave.