Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 nëntor 2013

20/11/2013


Takimi nr. 22/2013, 20 nëntor 2013

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Posta e Kosovës” si Institucion Financiar Jobankar.