Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 19 shtator 2011

19/09/2011

Bordi  Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 19 shtator 2011 mori vendim për aprovimin e licencës preliminare për “Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a” për Kompani të  Sigurimit  të  Jetës.


Bordi  Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 19 shtator 2011 mori vendim për ri regjistrimin e Institucioneve Mikrofinanciare në vijim” FINCA, Qelim, Agjensini për Financim në Kosovë, KRK LLC, Kosovo Gramen Missione Arcobaleno Microcrdit Fund ( KGMAMF), BZMF, Kosinvest, Start, Mështekna, Atlantic Capital Partners (ACP), Kosova Aid and Development ( KAD) dhe Perspektiva 4.