Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 19 mars 2014

06/05/2014

Takim nr. 06/2014, 19 mars 2014
1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e “Damllog” si Rregullues i Dëmeve.