Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 dhjetor 2012

18/12/2012

Takim Nr. 30/2012,  18 dhjetor 2012
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 dhjetor 2012
1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 18 dhjetor 2012 mori vendim:
•    Trajtuesit të dëmeve “IIC Assistance”, me seli në Prishtinë, bulevardi Bill Clinton, Dardania Bl.1a 21/23, i pezullohet (suspendohet) për kohë të pacaktuar licenca No.009 lëshuar nga BPK (tani BQK)  me datë 25 korrik 2002. Pezullimi i licencës mbetet në fuqi deri në një vëndim tjetër  të  BQK-së.