Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 nëntor 2011

17/11/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 17 nëntor 2011 mori vendim :

• për tërheqjen e regjistrimit të zyrës për këmbimin e valutave   “ Pëllumbi”

• për regjistrimin e  “Safeti” për zyrë të këmbimit të  valutave.

• për regjistrimin e  “Ylli” për zyrë të këmbimit të  valutave.