Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 korrik 2012

20/07/2012

Takim Nr. 17/2012, 17 korrik 2012
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 korrik 2012

1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 17 korrik 2012 mori vendim:

•    për regjistrimin e Zyrës për këmbim valutor me emrin “ Te Bernardi” me seli në Klinë.