Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 03 dhjetor 2012

03/12/2012

Takim Nr. 29/2012,  03 dhjetor 2012
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 03 dhjetor 2012
1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 3 dhjetor 2012 mori vendim:
•    për miratim të regjistrimit të  “Capital” sh.p.k  si Institucion Financiar Jobankar.