Vendimet e Bordit Ekzekutiv më 28 janar 2013

26/02/2013

Takim nr. 02/2013, 28 janar 2013
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 janar 2013
1. Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 janar 2013 mori vendim për tërheqjen e regjistrimit të zyrës së këmbimit të valutave  “Adis”.