Vendimet e Bordit Ekzekutiv i BQK-së më 26 dhjetor 2014

26/12/2014

Takim Nr. 28/2014, 26 dhjetor 2014 

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “AGC Factor L.L.C” si Institucion Financiar Jobankar.
2. Bordi Ekzekutiv ka anuluar regjistrimin e Institucionit Mikrofinanciar “World Relief/Besëlidhja (BZMF).