Vendimet e Bordit Ekzekutiv i BQK-së më 09 shkurt 2015