Vendimet e Bordit

02/09/2009

Në mbledhjen e pesëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së, të mbajtur më 27 gusht 2009  janë marrë këto vendime:

  • Bordi aprovoi vazhdimin e mandatit të Administratorit të përkohshëm të KS "Dardania" z.Faton Bajrami deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.
  • Bordi aprovoi plotësimin e tarifave për mbikëqyrje financiare
  • Bordi aprovoi emërimin e z.Pashk Mirashit për Likuidator të Bankës Kreditore.
  • Bordi aprovoi plotësimin e Rregullës XI – Raportimi i Bankave dhe Filialeve Kosovare të Bankave të Huaja