Vendimet e Bordit

28/09/2009

Në mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së  të mbajtur më 11 shtator 2009  janë marrë këto vendime:

  • Bordi aprovoi strategjinë e zhvillimit të sistemit të Pagesave
  • Bordi aprovoi vazhdimin e mandatit të Administratorit të përkohshëm të KS ”Dardania” Z. Faton Bajramit deri në 3 muaj