Vendimet Bordit të BQK-së më 19 qershor 2023

20/06/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19 qershor 2023, u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.