Vendim i Bordit të BQK-së më 22 janar 2013

22/01/2013

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetekatërt të mbajtur më 22 janar 2013, mori vendimet si në vijim:
 
•         Emëroi  Panelin për zbatimin e procesit për emërimin e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.