Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 nëntor 2011

09/11/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 9 nëntor 2011 mori vendim për përfundimin e procesit të administrimit në Institucionin Mikro-Financiar “KEP Trust”