Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 tetor 2011

18/10/2011

Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 18 tetor 2011 mori vendim për regjistrimin e ‘Kemi”- Pejë  si zyrë për këmbimin e valutave.