Velika Britanija će nastaviti da podržava CBK

24/07/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku zamenika ambasadora Velike Britanije na Kosovu, Tom Adams.

Guverner Mehmeti je upoznao zamenika ambasadora Adams sa zbivanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da funkcioniše dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visokom stepenu održivosti koji uživa ovaj sektor.

Guverner Mehmeti zahvalio se Velikoj Britaniji na podršci koju je pružala Centralnoj banci Republike Kosovo i izrazio je spremnost za daljim jačanjem sada već odlične saradnje sa ambasadom Velike Britanije.

S druge strane, zamenik ambasadora Velike Britanije, Tom Adams, zahvalio se guverneru Mehmeti na prijemu, izražavajući spremnost za daljom saradnjom sa CBK-om.