Velika Britanija će nastaviti da podržava CBK

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku zamenika ambasadora Velike Britanije na Kosovu, Tom Adams.

Guverner Mehmeti je upoznao zamenika ambasadora Adams sa zbivanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da funkcioniše dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visokom stepenu održivosti koji uživa ovaj sektor.

Guverner Mehmeti zahvalio se Velikoj Britaniji na podršci koju je pružala Centralnoj banci Republike Kosovo i izrazio je spremnost za daljim jačanjem sada već odlične saradnje sa ambasadom Velike Britanije.

S druge strane, zamenik ambasadora Velike Britanije, Tom Adams, zahvalio se guverneru Mehmeti na prijemu, izražavajući spremnost za daljom saradnjom sa CBK-om.