V. D. Nurboja, učestvovao je na konferenciji organizovana od MMF-a i Narodne banke Hrvatske

05/06/2023

Vršilac dužnosti guvernera Centralne banke Republike Kosovo Bashkim Nurboja učestvovao je na konferenciji koja je organizovana od strane Međunarodnog monetarnog fonda, zajedno sa Narodnom bankom Hrvatske „Plovidba ka budućnosti – Kreiranje politike u nemirnim vodama; potsticaj otpornosti u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi".
Osim guvernera i ministara finansija 17 različitih zemalja na sastanku učestvovala je i izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda gđa. Kristalina Georgieva.
U diskusiji, izvršna direktorica MMF-a gđa. Kristalina Georgieva sa guvernerima i ministrima finansija dotičnih država, razgovarala o izazovima i mogućnostima koje proizilaze iz posledica geo-ekonomske fragmentacije i energetske sigurnosti; i koja je uloga kreiranja politike u rešavanju ovih izazova.
Takođe, na sastanku se razgovaralo o podršci MMF-a u rešavanju najhitnijih ekonomskih izazova zemalja, o tome šta MMF može učiniti više da pomogne i podrži zemlje, kao i, kako da usluge i komunikacija mogu bolje poslužiti MMF-u.
Tokom konferencije, guverner CBK-a g. Nurboja je izneo stavove CBK-a u vezi sa geo-ekonomskom fragmentacijom u svetu i mogućim izazovima kosovske ekonomije kao ishod ovakvih odvijanja u globalnoj ekonomiji.