V.D i Guvernera g.Fehmi Mehmeti primio je na sastanak predstavnika Kancelarije Evropske unije u Prištini, g-dju. Natalya Apostolova

19/10/2017

G.Mehmeti se prvo zahvalio g-đi . Apostolova za nastavak podrške koju je kancelarija Evropske unije u Prištini uvek pokazala našim institucijama u svim sferama . Svesni smo da razvoj finansijskog sektora ostaje jedan od ključnih preduslova za održivi ekonomski razvoj zemlje, naglasio je g.Mehmeti.
Uloga Centralne banke Republike Kosovo ima veoma važno mesto , s obzirom na ustavni mandat za regulisanje , nadzor i razvoj stabilnog finansijskog tržišta. CBK je dosledno preduzimala mere za regulisanje i jačanje finansijskog sektora , kako bi podstakla ekonomski razvoj zemlje, rekao je između ostalog V.D guvernera g.Mehmeti.
G.Mehmeti je takođe naglasio da će CBK uporedo očuvanju makrofiskalne stabilnosti i regulisanju finansijskog sektora , nastaviti posvetiti u ispunjavanju kriterijuma za evropske integracije , s posebnim naglaskom na obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju . Na ovom pravcu , zahvalni smo vama i poreskim obveznicima Evropske unije za pomoć i podršku koju ste pružili , kroz finansiranje razlićitih projekata i dostavljanje stručnjaka , kako biste izgradili lokalne kapacitete usmerene na poboljšanje vladavine prava i razvoj demokratije.
Na sastanku se takođe razgovaralo o evrointegracionim procesima CBK-a i finansijskom sektoru uopšte, gde značajna uloga u tom smislu bila potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Evropskim bankarskim organom (EBA), čija je svrha bila stvaranje okvira za saradnju i razmenu informacija između EBA i Centralne banke Republike Kosova.
Unapređenje pravne infrastrukture i osnaživanje vladavine zakona u zemlji takođe je bila jedna od tačaka diskusije o ovom sastanku , koja se smatra jednim od osnovnih preduslova za razvoj i integraciju zdravog finansijskog tržišta zasnovanog na slobodno tržište i lojalnu konkurenciju, pri čemu je Evropska unija mnogo doprinela tome. Poseban akcenat je dat pomoći i podršci usvajanja veoma važnih zakona kao što je zakon o osiguranju , zakon protiv pranja novca i finansiranja teorizma i t.d. Takođe je ocenjena uloga CBK-a u domenu vladavine prava i borbi protiv neformalne ekonomije. Na kraju g-dja Apostolova je izrazila zadovoljstvo pozitivnim razvojem ostvarenim u finansijskom sektoru, posebno tokom poslednjih godina na Kosovu.
Takođe ona je naglasila da će Kancelarija Evropske unije na Kosovu, nastaviti saradnju i podržati Centralnu banku Republike Kosova, kroz finansijske mehanizme u razlićitim oblastima koje pomažu u unapređenju svojih funkcija.