V.D Guvernera održava godišnje sastanke sa MMF-om i Svetskom bankom

13/10/2017

U okviru sastanaka MMF-ai Svetske banke koji se održavaju u Vašingtonu D.C. delegacija CBK na čelu sa V.D guvernera g. Fehmi Mehmeti, održali sastanke sa višim zvaničnicima Američkog trezora g. PAUL Leonovich i njegov tim .
Na ovom sastanku V.D guvernera g.Mehmeti zahvalio se na doprinosu koji je SAD dala u izgradnji kosovskih institucija a takođe izrazio zahvalnost na velikom doprinosu koji je Trezor SAD obezbedio za izgradnju kapaciteta CBK-a.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje CBK preuzima da održi finansijsku stabilnost i korake koje treba preduzeti kako bi finansijski sistem pomogli u ubrzanju ekonomskog rasta.

G. LEONOVICH zahvalio V.D. guvernera g.Mehmeti za višegodišnju saradnju Američkog trezora sa Kosovom , i izrazio spremnost da podrži dalji razvoj Kosova.
Njih dvojica su se složili da se nastavi sa podrškom od Američkog trezora za dalji razvoj CBK u prioritetnim oblastima.
V.D guvernera g. Mehmeti se takođe sastao sa zamenikom direktora MMF-a g. TAO ZHANG sa kojim je razmenio ukupni razvoj finansijskog sektora i zahvalio na kontinuiranoj podršci koju je MMF pružio CBK tokom godina.
V.D guvernera g.Mehmeti zatim nastavio sastanke sa direktorom Departmana FMN-a za Evropu g. Paul Thomsen, direktorom konstituencije dela koji je i Kosovo g-đa .Michaela Erbenova, i zamenik direktora Departmana za kapitalna i monetarna tržišta g-đa.Ratna Sahay.
V.D guvernera g.Mehmeti je dobio podršku za dosadašnji rad CBK –a i nastavak podrške u skoroj budućnosti.