V.d guvernera Mehmeti učestvovao je na Ekonomskom forumu “10 -Godišnjica ekonomske nezavisnosti Kosova”

16/02/2018

Uoči 10 godišnjice Deklaracije o nezavisnosti Kosova, v.d guvernera Centralne banke Republike Kosova ,g. Fehmi Mehmeti prisustvovao je Ekonomskom forumu “Deseta godišnjica ekonomske nezavisnosti Kosova” u organizaciji Privredne komore Kosova, na kojoj je učestvovaoi predsednik Republike Kosova g. Hashim Thaçi i ministri kabineta.
Ovom prilikom v.d guvernera Mehmeti, kao deo panela , u svojoj izjavi , između ostalog izdvojio kao jedan od najvažniji stubova ekonomskog putovanja zemlje tokom destogodišnjeg , finansijski sistem zemlje, koji se razvio u jednom sektoru što vrlo efikasno pruža ekonomiji savremene finansijske uslugei i istovremeno postaje važan izvor ukupne makroekonomske stabilnosti u zemlji.
V.d guvernera je rekao da bankarski sektor Kosova, koji je u vreme proglašenja nezavisnosti zemlje počeo da ubrza tempo kreditnog rasta u poslednjih 10 godina postao jedan od glavnih izvora finansiranja privrede zemlje, dajući otpor i najnepovoljnijim okolnostima tokom globalne krize. Kreditiranje banaka , osim što se karakteriše stalnim rastom, kontinuirano je poboljšao uslove finansiranja za preduzeća i domaćinstva, čime dodatno je ojačao svoju ulogu u finansiranju ekonomskog razvoja zemlje, naglašavajući i značajan pad kamatne stope na bankarske kredite na 6.8 posto, koje su sada pale na regionalni prosečni nivo , čime je potiskivao potražnju za kreditima i omogućavajući realizaciju mnogih investicionih projekata koje se ne mogu dogoditi bez finansiranja banaka.
Isto tako, v.d.guvernera je istakao činjenicu da je Kosovo ostvarilo značajan napredak u oblasti pristupa finansiranju, što potvrđuje izveštaj poslovanja Svetske banke , gde kriterijum pristupa finansiranje navodi Kosovo među najnaprednijim zemljama na svetu .
Pored doprinosa u finansiranju ekonomske aktivnosti , bankarski sektor predstavlja veoma važan stub ukupne makroekonomske stabilnosti zemlje zbog indikatora koji rangiraju Kosovo među zemljama sa najstabilnijim bankarskim sektorom. U ovom slučaju je pomenut samo indikator nefunkcionalnih/nekvalitetni/ kredita od 3.1 posto , što dovoljno pokazuje veoma dobro zdravlje koje uživa bankarski sektor na Kosovu.
Uprkos pozitivnim događajima koje je naša ekonomija obeležila tokom prve decenije nezavisnosti zemlje, svesni smo da još treba puno toga učiniti kako bi se podstakao ekonomski razvoj I poboljšalo blagostanje naših građana. Nezaposlenost i trgovinski deficit nastavljaju da predstavljaju veoma važne izazove za našu ekonomiju i teže intenzivnije i zajednički raditi na njihovom rešavanju.
Po završetku svoje diskusije, v.d guvernera je naglasio da je tokom prve decenije kao nezavisna država Kosovo uspelo dokazati da ima sposobnu ekonomiju da stvori makroekonomski rast i stabilnost, ali da pred nama postoje još uvek važni izazovi da bi razvili Kosovo , a da bi se to postiglo , moramo nastaviti raditi sa još većim intenzitetom. Dok prva 10 godišnjica kao nezavisna država bila dominirana vezanim pitanjima za državnost , sada je vreme da se više fokusiramo na teme koje vode ka većem ekonomskom rastu. Centralna banka Republike Kosova izgradila je savremene kapacitete i spremna je da se suoči sa svim izazovima u svom obimu kako bi podržala ekonomski razvoj zemlje. Za više diskusija v.d. guvernera.