V.d. guvernera Mehmeti prisustvovao je Forumu Centralne i Istočne Evrope 2018, u organizaciji EuroMoney Center u Beču

17/01/2018

Dana 16 i 17 janara 2018, delegacija CBK koju je predvodio V.D. guvernera CBK -a g. Fehmi Mehmeti učestvovao je na Forumu centralne i istočne Evrope u organizaciji EuroMoney Center, kojem su prisustvovali guverneri, ministri finansija i predstavnici finansijskih institucija. Na konferenciji su razmatrane razne teme, od predstavnika različitih zemalja, kao što su : upravljanje javnim dugom u centralnoj i istočnoj Evropi, nedostupni krediti: mogućnosti i rizici za bankarski sektor, finansijska mobilizacija za dalji rast, diskusija o monetarnoj politici od centralnih banaka , kao i mnoge druge važne teme. Tokom konferencije, V.D. guvernera g. Fehmi Mehmeti održao je sastanke sa članovima Odbora Nacionalne komercijalne banke Turske, gde su razgovarali o planovima BKT-a i CBK- za razvoj bankarskog sektora na Kosovu. Takođe, V.D. guvernera se sastao sa generalnim direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBOR) g. Nick Tesseyman, kojeg je upoznao sa najnovijim razvojem i dostignućima u finansijskom sektoru na Kosovu, a posebno o razvoju bankarskog sektora. G. Tesseyman je čestitao g. Mehmeti o dostignućima Centralne banke Republike Kosova i za izvrsne perfomanse bankarskog sektora. Na sastanku je takođe razgovarano o mogućnosti i dalje podrške EBOR na Kosovu, a posebno o povećanju nivoa finansijskog posredovanja i drugih oblasti od interesa za razvoj finansijskog sistema. V.D guvernera, tokom posete se sastao sa g. Peter Lennkh, član Odbora Raiffeisen Bank International. Na sastanku se razgovaralo o nedavnim kretanjima u bankarskom sektoru na Kosovu i planovima RBKO i CBK za razvoj bankarskog sektora na Kosovu.